Lokala regler Skellefteå Golfklubb

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

På hål Blå 9 definierar vita plattor mellan övningsgreenen och Blå 9´s green out of bounds.

Vattenhinder (Regel 26)

a) Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.

b) På hål Gul 2 får mattan innan dammen användas som droppzon. Regel 20-2.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

b) MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

c) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

d) Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad utan plikt.

e) Alla belagda vägar. Med belagda vägar menas vägar belagda med grus.

f) Dräneringar täckta med grus på spelfältet är mark under arbete.

g) Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten , såsom blottade stenar, gropar eller fåror är mark under arbete.

h) Skador på den finklippta delen av spelfältet orsakade av banarbetare och deras fordon såsom t.ex traktorspår är att betrakta som onormalt markförhållande.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

a) Stenar i bunkrar.

b) Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål.

c) 150-meters pinnar är flyttbara hindrande föremål. Förankringar är oflyttbara hindrande föremål.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Droppmattan på hål Röd 2 är inte tillåten att använda som droppzon och är att betrakta som ett oflyttbart hindrande föremål.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Lador på spelfältet är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger, eller förklaras ospelbar och med ett slags plikt fortsätta under regel 28.