Ombyggnation Gul 1 med start hösten 2016

Head Greenkeeper Anders Järnmark, PGA Pro Mikael Berglund och VD Torbjörn Johansson i samspråk inför start av ombyggnationen på Gul 1.

Planen

Då vi länge dragits med problem med tillväxt, torka, blöta på mittenpartiet av fairway och trots tidigare försök att få ordning på det så har det nu beslutats att ta tag i problemet.

Planen för ombyggnationen är att gräva ut den första dammen ca 30 meter åt höger ut mot nuvarande fairway samt att även göra dammen längre i rikting mot greenen.

Fairway kommer då även att breddas åt högra sidan så att hålet blir mer dogleg än tidigare. Den övre dammen kommer att läggas igen helt för att skapa en plattare yta att spela in mot greenen.

Massorna som grävs upp kommer att läggas upp på fairway för att höja densamma och skapar då en nivåskillnad mot dammen för bättre avrinning.

Området just före 49’s tee kommer att skjutas fram och täcka det som lagts upp från dammen. Detta skapar ett bättre synfält då det nu är omöjligt att se vart bollen hamnar om den slås kort till höger.

Dränering samt fairwaybevattning kommer att läggas ner ända från greenen till där fairway börjar vilket kommer att lösa problemet med det blöta området vid 100-meters markeringen och upp mot högersidan.

Vi passar även på att lägga igen den kvarvarande bunkern till höger.

Konsekvenser

Detta får naturligtvis konsekvenser för spelet på Gul-slinga.

Vi kommer f.o.m måndag den 19/9 helt stänga ner Gul 1 så att arbetet kan sätta igång. Då det kommer att grävas för dränering ända från greenen så finns det tyvärr ingen möjlighet att spela hålet som ett par-3 heller.

Planen är dock att till våren ha möjlighet att öppna Gul-1 som ett par-3 hål med tillfälligt utslag vid 100 meters markeringen och att öppna hålet för spel från ordinarie tees så snart som möjligt. Vi kan dock inte räkna med att detta bli möjligt förrän tidigast i juli om allt går som det ska och att vi har vädrets makter med oss.

Vi hoppas på ert överseende med vad ombyggnationen kommer att innebära, men min bestämda uppfattning är att vi kommer att få ett mycket bättre golfhål vad gäller design och inte minst kvalitet.

Torbjörn Johansson, vd Skellefteå Golfklubb

Läs Banrapport av bankonsulent Kim Sintorn i samband med banbesöket 2016-06-09. se pdf-fil längre ner.