Presentation av styrelsen 2017

Pär Löfbom

Ålder: 43

Yrke: Marknadsförare och säljare på Västerbottensteatern.

Erfarenhet av styrelsearbete: Styrelseutbildad via StyrelseAkademin i Örebro -08, ledamot i Ung Företagsamhets styrelse i Västerås 06-07, ledamot och delägare i industriföretaget ATCAB 03-08.

Mål med styrelsearbetet i Skellefteå GK: Att vara ett stöd till Tobbe och hans anställda och att fortsätta utveckla Skellefteå GK till en attraktiv klubb både för besökare och medlemmar.

Jan Lundström

Ålder: 62

Yrke: Egen företagare 16 år

Erfarenhet av styrelsearbete: Styrelseordförande i Infra IT System, ledamot i Skellefteå Harley Club, ledamot i Skellefteå Golfklubb.

Mål med styrelsearbetet i Skellefteå GK: Mål med styrelsearbetet är att ta tillvara på medlemmarnas intresse och utveckla golfbanan och föreningen.

Anna Fahlgren

Ålder: 51

Yrke: Ekonom på Ambra Ventilation.

Erfarenhet av styrelsearbete: Jag var för flera år sedan ordf. i SK Lejons ungdomssektion och var då adjungerad i Lejons Styrelse (med på alla möten men ej rösträtt).
Tidigare satt jag som styrelsemedlem i Ambras styrelse (med gamla ägaren). Nu sitter jag med som sekreterare, ej styrelsemedlem. Jag har även suttit i Varuträsk Mineralparks styrelse när den byggdes upp. Den strukturen var lik golfklubben, med en förening som äger ett aktiebolag.

Mål med styrelsearbetet i Skellefteå GK: Mitt mål med styrelsearbetet är att vi ska kunna fortsätta utveckla och verka för att ha en bra och trevlig klubb för alla medlemmar.

Annica Skoog

Ålder: 53

Yrke: Försäljningschef.

Erfarenhet av styrelsearbete: Ingen, däremot erfarenhet av ledningsgrupparbete inom en säljorganisation.

Mål med styrelsearbetet i Skellefteå GK: Att genom engagemang kunna bidra till utveckling av Skellefteå Golfklubb. Delta i fortsatt arbete med att bygga en stark golfklubb som är lyhörd för medlemmarna och för de utmaningar som en förändrad marknad innebär.

Anneli Rönnlund

Ålder: 56

Yrke: Banktjänsteman.

Erfarenhet av styrelsearbete: President och sekreterare i St Olov Rotaryklubb, president och ledamot i Zonta, kassör i Skellefteå Golfklubbs Golfdamer.

Mål med styrelsearbetet i Skellefteå GK: Påverka och arbeta för att golfklubben fortsätter att utvecklas med satsning på alla delar; ungdomar, damer och seniors. Få fler medlemmar att känna stolthet och engagera sig för klubbens bästa så att vi kan vara stolta över vår fina klubb! Att styrelsen ska samarbeta på ett bra sätt och utveckla och förbättra klubben successivt med de anställda på klubben.