Running Eclectic

 

Eclectic betyder ”välja ut” och det är precis vad du gör i denna tävling mot dig själv – väljer ut dina bästa resultat! Tävlingen spelas som slaggolf och pågår under hela säsongen. Vitsen är att du ska kunna se dina förbättringar över tid.

I damernas omklädningsrum finns en Eclecticpärm. Där för du in ditt handicap vid säsongens början i vänstra kolumnen.  Sedan för du eftersom in dina bästa poängt per hål för alla tre slingorna. När du vid en runda förbättrar din score för du in den nya poängen. I slutet på säsongen för du in ditt aktuella handicap i högra kolumnen.

Observera att det är registrerade 9- och 18-hålsrundor som får räknas, dvs att du har en markör. När du registerar nya resultat lämnar du ett markörsignerat scorekort i eclecticbrevlådan och efterregistrerar själv resultatet i golfens ITsystem.

Detta för att rundorna är handicapgrundande! Så får du rätt hcp vid nästa tävling!

Vid tisdagstävlingarna då damkommittén registrerar rundorna i GIT-systemet behöver du bara ringa in det ändrade hålet och lämna scorekortet i eclecticbrevlådan.

Handicapgränser:

Klass A: 0 – 25                    Klass B: 25,1 – 36

Börjar du i klass B fortsätter du där även om du sänker ditt handicap under 25.

När vi räknar ut slutresultatet tar vi ett genomsnittligt hcp och beräknar det totala nettoresultatet på alla tre slingorna.

1:an, 2:an och 3:an i varje klass prisas sedan vid höstavslutningen.