Protokoll från Seniors Höstmöte 2018

 

Höstmöte seniors 2018-09-27

 

 • 1 Mötet öppnat

 

 • 2 Till mötets ordförande valdes Ulf Andrén

 

 • 3 Till mötets sekreterare valdes J-O Lindvall

 

 • 4 Mötet godkände dagordningen

 

 • 5 Ordförande läste verksamhetsberättelsen som innehöll information angående:

Torsdagsgolfen

                      NVGF-touren

Eclectic

Matchspel

Arbetsdagen på våren

                     

 • 6 Ordförande informerade om en verksamhetsplan för 2019

 

 • 7 Information angående ekonomi – den ser bra ut.

 

 • 8 Mötet beslutade att medlemsavgifter blir samma som i fjol (250:-)

 

 • 9 Vårmötet 2019 planerad till 9:e maj

 

 • 10 Arbetsdag 2019 ej fastställd

 

 • 11 Info angående golfvärdar

 

 • 12 a Val av ordförande för 1 år: Ulf Andrén

b Val av ledamöter för ett år vardera:

 J-O Lindvall - sekreterare

 Bo Hägglund - kassör

 Lars Bergkvist

 Christer Karlsson

 Anders Renström

 Ingvar Rautio – nyval för Gary Steen

  

                      c Valberedning för nästa år: Anders Rönnblom, Bo Lövbom, Martin  

   Granlund

 

 • 11 Prisutdelning

 

 • 12 Mötet avslutades

 

 

                      Sekreterare  J-O Lindvall