Sammanställning av samtliga resultat för 2019

Nedan redovisas alla resultat periodvis och Eclectic, Matchspelet samt våra extrarundor.

Totalt resultat 2019            
Resultat period 1 : 18 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Håkan Lundström Summa 22,85     140    
2 David Andersson Summa 11,6     141    
3 Gunder Marklund Summa 18,75   HCP 143    
4 Tommy Gillblad Summa 24,6     143    
5 Tage Lindgren Summa 22     145    
6 Per-Ivar Rönnblom Summa 16,5     146    
7 Håkan Lindbäck Summa 10,4   HCP 147    
8 Göran Möller Summa 11,6   HCP 147    
9 Larry Holmlund Summa 16,9     147    
10 Lars Pettersson Summa 14,5     149    
11 Sven-Erik Öhman Summa 18,8     150    
12 Thomas Andersson Summa 16,25     151    
13 Lennart Gustafsson Summa 18,85   HCP 152    
14 Nils Berglund Summa 19,75   HCP 152    
15 Anders Renström Summa 22,05     152    
16 Stefan Håkansson Summa 17,95   HCP 153    
17 Sven-Olov Melander Summa 21,85     153    
18 Göran Eklund Summa 14,55   HCP 154    
19 Jan Bergstedt Summa 24,8     154    
20 Karl-Arne Holmström Summa 8,8     155    
               
Resultat period 1 : 9 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Bo Löfbom Summa 21,6   HCP 80    
2 Jan-Olof Boström Summa 21,9     80    
3 Martin Granlund Summa 22,7     81    
4 Anders Rönnblom Summa 15,85     84    
5 Hans Nilsson Summa 20,15     85    
6 Torbjörn Brännström Summa 31,35     95    
               
               
Resultat period 2 : 18 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Jan Nilsson Summa 16,45   HCP 144    
2 Ingemar Hedström Summa 18,3     144    
3 Lennart Gustafsson Summa 19,2   HCP 148    
4 Christer Carlsson Summa 20,85     148    
5 Thomas Kågström Summa 19,1   HCP 149    
6 Tage Lindgren Summa 21,7     149    
7 Håkan Lindbäck Summa 10,45   HCP 150    
8 Elvin Hillergren Summa 12,75   HCP 150    
9 Per-Ivar Rönnblom Summa 16,75   HCP 150    
10 Anders Renström Summa 22,1   HCP 150    
11 Hans Clausén Summa 25,2     150    
12 Göran Möller Summa 12   HCP 152    
13 Thomas Andersson Summa 16,35   HCP 152    
14 Gunder Marklund Summa 17,45   HCP 152    
15 Staffan Westerlund Summa 20     152    
16 Joakim Lüsch Summa 13,35     153    
17 Sven-Axel Holm Summa 13,4   HCP 154    
18 Bengt Rullander Summa 18,75   HCP 154    
19 Ingemar Vikman Summa 22,65   HCP 154    
20 Håkan Lundström Summa 22,9   HCP 154    
               
Resultat period 2 : 9 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Gunnar Landsell Summa 30,8     77    
2 Alf Nilsson Summa 23,4     87    
3 Bo Löfbom Summa 21,9     90    
4 Hans Nilsson Summa 20,45     92    
5 Torbjörn Brännström Summa 31,55     95    
               
               
Resultat period 3 : 18 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Håkan Lundström Summa 23,1     140    
2 Lennart Gustafsson Summa 18,5     141    
3 Håkan Lindbäck Summa 11,2   HCP 142    
4 Tage Lindgren Summa 21,7     142    
5 Torbjörn Hedlund Summa 15,25     145    
6 Curt Byström Summa 23,55     146    
7 Bertil Brännström Summa 16,8     147    
8 Elvin Hillergren Summa 13     148    
9 Mikael Berg Summa 11,85   HCP 149    
10 Thomas Andersson Summa 16,55   HCP 149    
11 Jan-Olof Boström Summa 21,8     149    
12 Martin Granlund Summa 23,25     150    
13 Barry Karlsson Summa 19,5   HCP 151    
14 Bo Hägglund Summa 20,1   HCP 151    
15 Sven-Olov Melander Summa 20,3     151    
16 Lennart Lundmark Summa 15,7   HCP 153    
17 Anders Renström Summa 22,15   HCP 153    
18 Peter Larsson Summa 27,6     153    
19 Christer Carlsson Summa 20,3     154    
20 Jan Nilsson Summa 14,75   HCP 155    
               
Resultat period 3 : 9 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Gunnar Landsell Summa 29,6     78    
2 Gunnar Carlsson Summa 36     83    
3 Bo Löfbom Summa 21,95   HCP 85    
4 Alf Nilsson Summa 23,65   HCP 85    
5 Martin Karlsson Summa 25,95     85    
               
               
Resultat period 4 : 18 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Ulf Johansson Summa 18,9     145    
2 Inge Sjölin Summa 17,6   HCP 146    
3 Stefan Håkansson Summa 18,8     146    
4 Anders Renström Summa 21,45     147    
5 Jan Nilsson Summa 14,95   HCP 148    
6 Börje Burlin Summa 21,05     148    
7 Göran Möller Summa 12,05   HCP 149    
8 Ulf Andrén Summa 20,4     149    
9 Peter Larsson Summa 27,6     150    
10 Håkan Lindbäck Summa 11,4     151    
11 Bengt Rullander Summa 18   HCP 154    
12 Hannu Vilppunen Summa 20,7   HCP 154    
13 Håkan Lundström Summa 22     154    
14 Lennart Gustafsson Summa 16,4   HCP 155    
15 Ingvar Rautio Summa 16,6   HCP 155    
16 Björn Marklund Summa 26,5     155    
17 Jan-Olov Lindvall Summa 12,35   HCP 156    
18 Bertil Brännström Summa 16,35   HCP 156    
19 Tage Lindgren Summa 19,65   HCP 156    
20 Hans Nilsson Summa 20,9   HCP 156    
               
Resultat period 4 : 9 hål            
Plac Namn HCP   Särsk Total    
1 Alf Nilsson Summa 24   HCP 85    
2 Martin Karlsson Summa 26,05     85    
3 Gunnar Carlsson Summa 36     86    
4 Bo Löfbom Summa 22,15     89    
               
               
Seniors 20/6  Lagspel Vals            
Resultat 18 hål            
Plac Lagnamn     Särsk Total    
1 H Lindbäck / T Gillblad / T Lindgren       84    
2 G Marklund / B Karlsson / A Renström       82    
3 D Andersson / T Andersson / J-O Boström       78    
4 S Holmlund / P-I Rönnblom / G Möller     HCP 77    
5 B Hägglund / N Berglund / L Bergkvist       77    
               
               
Resultat 9 hål            
Plac Lagnamn     Särsk Total    
1 A Rönnblom / S Mikaelsson / H Nilsson       31    
2 M Granlund / T Brännström / J Larsson       29    
3 A Nilsson / B Löfbom / X       23    
               
Regnbågen 18 hål            
Plac Namn HCP SHCP Särsk Total    
1 Karl-Arne Holmström 9 10   67    
2 Lars Brinell 24,7 28   68    
3 Ulf Johansson 19,3 21   70    
4 Joakim Lüsch 13,3 15 HCP 71    
5 Hannu Vilppunen 21,7 24   71    
6 Jan Anders Melander 17,1 19 HCP 72    
7 Gunder Marklund 17,7 20 HCP 72    
8 Lars Bergkvist 20,5 23 HCP 72    
9 Peter Larsson 27,6 31   72    
10 Rolf Johansson 28,3 32   73    
               
Regnbågen 9 hål            
1 Gunnar Landsell 30,8 35   38    
2 Lars-Eric Lidman 23,9 27   39    
3 Alf Nilsson 23,6 26   41    
               
               
Mixed            
Plac Lagnamn HCP SHCP Särsk Total    
1 M Gradin /S Lindgren /P Larsson 70,5 12   62    
2 M Carlbäck /P-I Rönnblom /I Rautio 66,5 10 HCP 63    
3 S Brännström /T Öqvist /H Vilppunen 78,8 13   63    
4 E Löfbom /V Rautio /T Brännström 69,1 14 HCP 64    
5 M Enström /B Marklund /B Löfbom 76,7 14   64    
6 B Hägglund /A Hedlund /L Gustafsson 64,5 11   65    
7 L Edlund /T Granlund /J-A Melander 64,2 11   66    
8 E Gustafsson /B Hägglund /I Hedström 63,7 10 HCP 68    
9 B Forsberg /H Lundström /T Lindgren 75 13 HCP 68    
10 I Carlstedt /H Nilsson /S Morén 75,2 13 HCP 68    
11 B Brännström /T Söderström /K-A Sehlstedt 79,2 15   68    
12 K Öqvist-Winter /U Andrén 41,4 10 HCP 69    
13 T Karlsson /S Mikaelsson /G Carlbäck 74,3 14   69    
14 J Kuisma Löfbom /A Marklund /L Brännström 69,5 13   71    
15 E Söderström /J Vanhala /N Berglund 73,1 14   73    
               
               
               
Seniors 19/9 : 4-klubbor / 18 hål            
Plac Namn HCP SHCP Särsk Total    
1 Inge Sjölin 17,6 19 HCP 74    
2 Barry Karlsson 19,6 16   74    
3 Hans Nilsson 20,9 18 HCP 75    
4 Anders Renström 21,5 18   75    
5 Hannu Vilppunen 20,8 23   77    
6 Sven-Axel Holm 13,5 14 HCP 78    
7 Håkan Lundström 22,3 25 HCP 78    
8 Peter Larsson 27,6 31 HCP 78    
9 Rolf Johansson 28,3 26   78    
10 Anders Rönnblom 16,8 13   79    
               
               
               
               
               
Seniors 19/9 : 4-klubbor / 9 hål            
Plac Namn HCP SHCP Särsk Total    
1 Bo Löfbom 22,6 20   76    
2 Gunnar Carlsson 36 34   86    
               
               
               
               
Seniors 26/9 : Avslutning Scramble / 18 hål            
Plac Lagnamn HCP SHCP Särsk Total    
1 P Larsson/I Hedenström / H Lundström 66,0 12 SHCP 63    
2 B Burlin / L Bergkkvist / B Löfbom 64,2 13   63    
3 O Jonsson / H Eriksson / P Rönnblom 50,7 9 SHCP 64    
4 L Hallberg / I Sjölin / Å Burlin 50,8 10   64    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Resultat  Matchspel Seniors            
Plac Namn            
1 Anders Renström            
2 Lars Pettersson            
               
Semi Sven-Axel Holm            
  Per-Ivar Rönnblom            
               
Kvart Ingvar Rautio            
  Leif Forsman            
  Stefan Håkansson            
  Håkan Paulsson            
               
               
Resultat Eclectic            
Plac Segrare Netto 27 hål TEE Blå Gul Röd Avdrag HCP Netto
1 Göran Möller 57 36 33 35 12,1 91,9
2 Håkan Lundström 57 39 40 36 22,3 92,7
3 Torbjörn Hedlund 57 38 35 35 14,8 93,2
4 Lars Pettersson 57 35 41 35 14,3 96,7
5 Lennart Gustafsson 57 38 37 39 16,5 97,5
6 Ulf Andren 57 39 42 37 20,5 97,5
7 Elvin Hillegren 57 40 37 36 13,4 98,6
8 Stefan Håkansson 57 37 38 41 17,2 98,8
9 Ulf Johansson 57 41 40 38 18,1 100,9
10 Lars Bergkvist 49 38 41 39 16,9 101,1
11 S A Holm 57 38 39 39 13,5 102,5
12 Ingvar Rautio 57 43 39 38 16,7 103,3
13 Bo Hägglund 57 41 41 42 20,6 103,4
14 S O Melander 57 42 38 43 19,5 103,5
15 Kjell Brännström 49 42 40 38 16 104,0