Lokala regler Skellefteå Golfklubb

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. På hål Blå 9 definierar vita pinnar mellan övningsgreenen och Blå 9`s green out of bounds

 

Pliktområden (Regel 17)

 1. Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden. Gränsen till ett sådant hinder   definieras av där marken bryter av ned mot hindret.
 2. På hål Röd 2 får vitmarkerat område användas som droppzon.
 3. Det röda pliktomårdet på höger sida på Blå 2 som bara är definierat på en sida är oändligt.
 4. Det röda pliktomårdet på höger sida på Gul 8 som bara är definierat på en sida är oändligt.
 5. Det röda pliktomårdet på höger sida på Röd 7 som bara är definierat på en sida är oändligt.

 

Onormala banförhållande (Regel 16) och organiska delar av banan

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas
  enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 5. Alla vägar som är belagda (menas vägar belagda med grus) behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilken lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
 6. Dräneringar täckta med grus på spelfältet behandlas som oflyttbara tillverkade föremål
  från vilken lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
 7. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten , såsom blottade stenar, gropar eller fåror
  är mark under arbete.
  Skador på den finklippta delen av spelfältet orsakade av banarbetare och deras fordon såsom t.ex.
  traktorspår är att betrakta som onormalt markförhållande.

 

      

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 15)

 1. Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål.
 2. 150-meters pinnar är flyttbara hindrande föremål. Förankringar är oflyttbara hindrande föremål.

 

Avståndsmätare (Regel 4.3)

Det är tillåtet att få information om avstånd eller riktning (t ex från mätare eller kompass)

Det är INTE tillåtet att mäta höjdförändringar eller att tolka avstånd-eller riktningsinformation   (t ex genom att använda en apparat för att få en rekommenderad spellinje eller ett rekommenderat klubbval baserat på bollens läge)

 

 

Organisk del av banan (Regel 19-2)

 1. Lador på spelfältet är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger,
  eller förklaras ospelbar och med ett slags plikt fortsätta under regel 19.2.