Skötsel

Nedan följer lite kort information om hur vår anläggning sköts och hur mycket arbete som egentligen läggs ner för att hålla banan i bra skick.

Klipptåg

Klipptåget körs varje måndag, onsdag och fredag under högsäsongen, med undantag för någon enstaka tävling eller vid större behov. Med klipptåg innebär att alla gräsytor klipps på varje hål samtidigt med start på hål 1. Banan stängs därför för spel från 05:30 - 07:00 för att låta banpersonalen arbeta i fred innan tidsbokningen öppnar. Information om detta står alltid på första tee för att du som spelare alltid ska veta när du kan och inte kan spela.

Vänligen respektera detta så att inget spel hindrar klipptåget.

 

Förutom klipptåget så klipps och sköts banans områden enligt följande:

Greenerna

Greenerna klipps varje dag under högsäsongen, i huvudsak mot spelriktningen för att minimera speluppehåll. Övriga tider så klipps de var annan dag.

Rangen

Rangen klipps en gång i veckan, vanligtvis på tisdagsmorgon.

Bunkrar

Bunkrarna krattas med bunkerkratta 2 gånger i veckan under högsäsongen och trimmas från ogräs eller dylikt löpande under säsongen. Kom ihåg att hjälpa vår banpersonal med att kratta ordentligt efter dig när du själv gjort ett besök, samt att lägga hela krattan i bunkerna så att klipparen ostört kan klippa runt om.

Diken/vattenhinder

Diken och vattenhinder trimmas generellt 2-3 gånger under säsongen.

Skogsområden

Skogsområden underhålls och röjs  1-2 gånger per säsong.

Gödsling

Gödsling av banan sker löpande under säsongen efter schema och behov.

Luftning och dressning

Luftning av fairways och greener ska i regel ske efter varje säsong. Dressning av greenerna utförs ett par gånger under säsongen efter schema och behov.

Bevattning

Bevattning sker på alla greener, tee's och övningsområden. Bevattningen körs vid behov och oftast varje dag under högsäsongen, men försöks att styras till kvällar och nätter för att inte störa spelet.

Renhållning

Renhållning i form av att tömma soptunnor, sopa gångvägar etc. Görs ca. 3 gånger per vecka. Städning av klubbhusets inre utrymmen sker varje dag under högsäsongen.