Bli medlem

Fyll i din medlemsansökan här. Under länken nedan hittar du information gällande förmåner och priser för de olika medlemsformerna. Var noga med att fylla i rätt information och välja rätt medlemsform. Är du medlem/har varit medlem i annan SGF-kopplat klubb under de senaste åren, så får du gärna ange ditt Golf-ID så att vi enkelt kan hitta dig. Är du nyutbildad golfare och ännu inte fått ditt Golf-ID så kan du lämna det fältet tomt.

Medlemsformer