Funktionärsgolf lördag 20 september

Lördag 20 september är det dags för en 9–håls scramble på röda slingan från tee 43! Scramblen börjar kl 10.00. Vill du vara med MÅSTE du anmäla dig till s.skinner@skellefteagolf.se med namn och golf–ID senast torsdag 18 september kl.16.00. För att vara kvalificerad att spela ska du ha arbetat ideellt åt klubben under 2014. Nedan ser du en lista på medlemmar som har arbetat ideellt under 2014 men ett antal namn saknas. Om ditt namn inte finns med vänligen maila omgående till s.skinner@skellefteagolf.se och berätta vad du har arbetat ideellt med. Listan uppdaterad 2014-09-18

Adam Larsson
Adam Leandersson
Anders Burman
Anders Hedlund
Anders Larsson
Anders Renström
Anders Rönnblom
Annica Marklund
Arne Nilsson
Bengt Rullander
Berit Rönnlund
Berth Eklund
Bill Söderlund
Björn Marklund
Bo Hägglund
Bo Löfbom
Boel Sandström
Bosse Johansson
Börje Burlin
Calle Löfgren
Christer Carlsson
Christer Sehlstedt
Christina Holmbom
Daniel Stillberger
Dorothy Shaplin
Eivor Persson
Elisabeth Johansson
Ethel Söderström
Eva Lundmark
Eva Skinner
Evy Löfbom
Fred Marklund
Fredrik Åkerlund
Gary Steen
Gerd Forsling
Gertrud Widmark
Gun-Britt Morén
Gunder Marklund
Gunnar Carlsson
Göran Carlbäck
Göran Möller
Hannu Vilpunnen
Hans Clausén
Hans E Persson
Hans Lindqvist
Håkan Pålson
Håkan Wahlman
Ingvar Rautio
J A Melander
J O Lindvall
Jalle Forsmark
Jan Larsson
Jan Olsson
Janne Lundström
Jan-Olov Boström
Jan-olov Hedström
Jessica Marklund Brinell
Joakim Selin
Joel Hjelte
Johana Kuisma Löfbom
Johnny Larsson
Karina Larsson
Karl-Erik Johansson
Karl-Evert Åberg
Karolina Kågström
Kjell Brännström
Kristina Pettersson
Kurt Wiklund
Kurt-Allan Sehlstedt
Larry Holmlund
Lars Bergkvist
Lars Bertil Nilsson
Lars Brinell
Lars Brännström
Lars Isaksson
Lars Marklund
Lars-Gunnar Eiderhäll
Lena Edlund
Lennart Lundmark
Madde Östlund P
Madeleine Gradin
Magnus Andersson
Margaretha carlbäck
Martin Granlund
Maths Hedlund
Mats Forsberg
Mats Lindberg
Mattias Lindh
Mikael Andersson
Mikael Dahlberg
Monica Enström
Niklas Karlsson
Nils Berglund
Nina Johansson
Olle Jonsson
Peder Östlund
Per-Ivar Rönnblom
Peter Eriksson
Pär Löfbom
Roger Lindholm
Rolf Andersson
Rolf Fahlgren
Rose-Marie Jonsson
Rune Eklund
Rune Jonsson
Rune Lundström
Siv Brännström
Stefan Håkansson
Stefan Marklund
Stefan Sundqvist
Stefan Söderberg
Stellan Berglund
Stig-Olof Gradin
Sture Ådin
Sven Mikaelsson
Sven-Erik Öhman
Sören Lindgren
Tobbe Johansson
Tomas Gustavsson
Tomas Lindström
Tommy Larsson
Tommy Lindbäck
Tony Markusson
Torbjörn Brännström
Torbjörn Hellgren
Torborg Karlsson
Tord Forsling
Ulf Andrén
Ulf Ericsson
Ulf Johansson
Ulla-Britt Renström
Unni Ericsson
Åke Eriksson
Åke lindberg
Åsa Lindgren

 

Kommentarer