Invintring av banan

Efter en hel del arbete på banan så har invinteringen gått nästan enligt plan.

Gul 4 har stöd såtts in och dressats

Gul 4 har stöd såtts in och dressats

Vi har nu städat bort allt som har funnits ute på våra slingor.
Rangen är klart för vinter och hoppas på en ännu tidigare start nästa år.
Vår kära Gul 1 skulle sås in i höst efter sidorna med regnet satte stopp för traktorer.
Gul 4 och röd 2  fairway har stödsåtts in och sand dressats.
En jätteinsats av våra säsongsarbete med röjningsarbete sista veckan.
Sören har städat bort allt runt klubbhuset.

Sen tackar vi för all hjälp av frivilliga som har varit ute och röjt sly, ris. Värlsklass!!

Kommentarer