Nya regler 2019

Nya golfregler 2019

Som du säkert känner till är det nya golfregler för detta året med fokus på att göra det enklare
och att snabba upp spelet.


Vi kommer att hålla utblidningar, informationsträff och genomföra regelvandringar
under våren/sommaren. Mer information om detta längre fram.

Är du nyfiken att studera vad som gäller så kan du ta del av Golfförbundets Youtube kanal där
det finns ett antal kortare filmer. Du hittar dom här.

Vill du fördjupa dig ännu mer så kan du klicka här så kommer du till Golfförbundets hemsida för
dom nya reglerna.

Kommentarer