Nya lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar – lägesförbättring (scorekort)

Bollen får lyftas och placeras inom ett scorekort, ej närmare hål.
Spelaren uppmanas att efter slaget jämna ut bunkrar med krattan, foten eller en klubba.


Lägesförbättring

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet. Lättnad får tas med en klubblängd, dock ej närmre hål, enligt definitionen nedan.

  • Gul 1: a lägesförbättring en klubblängd på hela spelfältet.
  • Blå 9: a lägesförbättring en klubblängd på hela spelfältet  

Def: En boll som ligger på spelfältet, får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats. (Regel 20–4).

Regel 25 (25-1) Onormala markförhållande

Vi har ett antal områden som är markerade med en pinne (blå alt.blå/vit) eller vitmarkerade områden.
Det finns områden i ruffen (klippta delen) där det förekommer öppen jord som är att betrakta som onormala markförhållande. Lättnad får göras i enlighet med regel 25-1

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
REA i Shopen 2020-09-22
Erbjudande från Flügger färg 2020-09-13
Vi söker Banchef 2020-09-07
Nya tillfälliga lokala regler 2020-08-31
Öppettider from 1 sept 2020-08-29