Presentation från medlemsmötet 1 mars 2021

Här kan du se presentationen från medlemsmötet 1 mars.
Klicka på länken nedan.

PUNKTER FÖR KVÄLLEN

  • Nulägesrapport och organisation
  • Verksamhetsplan
  • Förändring gällande avgifter
  • Budget och investeringar
  • Michael Engzell presenterar restaurangen
  • Presentation av Stephen Skinner
  • Frågor
  • Avslut

Kommentarer