Mall för motion till årsmötet

Nedan beskrivs hur en motion till Skellefteå Golfklubbs årsmöte bör vara strukturerad för att alla medlemmar ska förstå såväl sammanhang som konsekvenser och sist men inte minst kunna ta ställning till vad som yrkas. Vi skriver naturligtvis i god ton och är sakliga.

Här kan du ladda ner mallen i PDF-format

Enligt stadgarna ska motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda trettio dagar före årsmötet.

 1. MOTIONSRUBIK
 2. Bakgrund
  Här beskriver du de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs. Det kan vara historik, statistiska fakta eller enbart din uppfattning i en fråga.
 3. Förslag
  Under denna rubrik beskriver du kortfattat ditt förslag till förändring. Beskrivningen kan innehålla en analys av de fakta som beskrivits i ”Bakgrund”. Den bör alltid innehålla vilken målsättning du hoppas nå med motionen och du kan med fördel dela upp förslaget i tydliga att-satser. Vissa förslag måste också tydligt beskriva när i tiden förslaget ska gälla från.
 4. Konsekvenser
  Här ska du på ett noggrant sätt beskriva vilka konsekvenser motionen får för dem som berörs (styrelsen, kommittéer, organisation, medlemmar etc.). Det ska finnas en beskrivning på såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på kort och lång tid om motionen tillstyrks. Du kan även beskriva vad konsekvensen kan bli om höstmöte/ vårmötet inte tillstyrker motionen.
 5. Yrkande
  Varje motion måste avslutas med ett eller flera yrkande/-n. Yrkandet ska vara formulerat så att det tydligt framgår vad höstmötet/vårmötet har att ta ställning till via tillstyrkan eller avslag på motionen.
  Exempel:
  Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar undertecknad på att höstmötet/vårmötet beslutar att:
 6. Avslutning
  Datum
  Namn
  Mailadress

  Alla motioner skickas till Info@skellefteagolf.se alternativt med brev till Kansliet, Skellefteå Golfklubb, Rönnbäcken 12, 931 92 Skellefteå.

  Du får ett ”kvitto” på att din motion anlänt till klubben via mail.