Herrkommittén

mail : herrar@skellefteagolf.se

Kommitténs uppdrag är att genom att aktivera medlemmarna, verka för stark klubbkänsla, Trevlig social samvaro och förbättrat "golfkunnande" bland SkeGK:s Herrar.

Herrkommittén består av en ordförande, vilken väljes av Klubbens styrelse efter förslag från Herrarnas höstmöte för en tid av ett år, jämte 4-6 ledamöter som väljes av Herrarnas behov och intresse. Kommitténs arbetsuppgifter fördelas inom styrelsen och har att inkalla andra medlemmar för att utföra lämpliga arbetsuppgifter.

Herrkommitténs arbete är en väsentlig del av golfklubbens verksamhet. Till kommitténs verksamhet kan Herrar i Golfklubben fyllda 26 år anmäla sig. Förändringen av åldern har skett från och med 2013. Anledningen är att fler skall kunna känna tillhörighet i klubbens verksamhet och få möjlighet till aktiviteter i social samvaro. Avgiften beslutas årligen i samband med höstmötet och är f.n 250 kr.

Tävlingar
Veckotävlingar anordnas varje torsdag. Tävlingarna indelas i fyraveckors perioder där de två bästa resultaten räknas. 4 perioder beräknas kunna hinnas med under sommaren. Förutom denna tävlingsform anordnas även Running eclectic, matchspel samt andra spelformer. Normalt anordnar vi även en Tourtävling ingående i NVGF:s spelprogram.

Torsdagstävlingarna sker med första start 07.30 och starttid till 10.00. Under Juli månad kommer förmiddagarna endast ha starttid till 08.30 men i stället utökad starttid på aftonen.Detta för att semestrande medlemmar och greenfeegäster skall få möjlighet till start på förmiddagen. Normalt kommer aftonens starttid att vara 16.30 till 17.30 men under Juli utökas denna till 15.00 till 17.30.

Torsdagstävlingarna är hcp-grundande och ev förändringar görs automatiskt efter tävling.
Anmälan till veckotävlingar sker i terminalen eller på Golf.se senast kl 14.00 Tisdag före tävling. 

TÄNK PÅ !!!!
1 minut kortare speltid/hål för en fyrboll ger 18 minuter kortare tid/rond.

Väl mött i trevlig samvaro!