Inbjudan och agenda till Seniors Höstmöte 2020

 Välkommen till årets höstmöte för Seniorgolfare

Datum: Torsdagen den 24 sept. 2020

Plats:    Restaurangen Golfklubben, Rönnbäcken

Tid:       Efter middagen ca 18,00 - 18.30

Förslag till dagordning vid höstmötet för Seniorkommittén vid Skellefteå GK.

Torsdagen den 24 september 2020
ca. KL: 18.30

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Allmänna verksamhetsberättelser
  1. Torsdagsgolfen
  2. Eclectic
  3. Matchspelet
  4. NVGF – tour och – matchspel
 6. Verksamhetsplan för 2021
  Klassindelning, är det något för oss?
  b.  TEE-frågan. 49 resp. 57 Ska vi införa åldersgränser eller annan förändring?
  c.  Är det dags att organisera medlemsaktiviteterna i grunden?
 7. Ekonomifrågor
 8. Medlemsavgifter
 9. Vårmöte 2021
 10. Val
  1. Ordförande för ett år
  2. Erforderligt antal ledamöter för ett år vardera
  3. Valberedning för ett år
 11. Övriga frågor
 12. Avslutning med kaffe och prisutdelning.
  Sist men inte minst, utdelning till ”Årets Seniorgolfare”.