Sammanställning av samtliga resultat för 2020

Nedan redovisas alla resultat periodvis och Eclectic, Matchspelet samt våra extrarundor.

Totalt resultat av all golf i Seniorkommittén Skellefteå.

     
               
Resultat period 1: 18 hål  Inga resultat från 9-hål            
Plac Namn Snitt/HCP SHCP Särsk Total    
1 Sven-Olov Melander Summa 21,5     137    
2 Gunder Marklund Summa 19,8     140    
3 Anders Rönnblom Summa 19,35     142    
4 Johan Fahlgren Summa 19,6     143    
5 Leif Forsman Summa 10,35   HCP 147    
6 Håkan Eriksson Summa 17,1   HCP 147    
7 Peter Larsson Summa 29,65     147    
8 Jonas Eklund Summa 8,35   HCP 148    
9 Kjell Widman Summa 16,55   HCP 148    
10 Anders Renström Summa 22,15     148    
11 Bertil Brännström Summa 19   HCP 149    
12 Lars Bergkvist Summa 24   HCP 149    
13 Håkan Lundström Summa 24,25     149    
14 Per-Ivar Rönnblom Summa 18,15   HCP 150    
15 Stefan Håkansson Summa 19,25     150    
16 Joakim Lüsch Summa 11,65   HCP 151    
17 Jan Nilsson Summa 17,1   HCP 151    
18 Tord Forsling Summa 25,7     151    
19 Ulf Johansson Summa 20,55   HCP 152    
20 Nils Berglund Summa 22   HCP 152    
21 Christer Carlsson Summa 22,3     152    
22 Lennart Gustafsson Summa 17,8   HCP 153    
23 Inge Sjölin Summa 18,3   HCP 153    
24 Hans Nilsson Summa 23,05     153    
25 David Andersson Summa 9,05   HCP 154    
26 Erland Lundstedt Summa 12,1   HCP 154    
27 Jan Anders Melander Summa 17,8   HCP 154    
28 Lars-Erik Lindqvist Summa 21,8     154    
29 Göran Eklund Summa 14,7   HCP 155    
30 Börje Burlin Summa 20,8   HCP 155    
31 Jan-Olof Boström Summa 23,3   HCP 155    
32 Göran Johansson Summa 26,9     155    
33 Torbjörn Hedlund Summa 17   HCP 156    
34 Sören Lindgren Summa 18,7   HCP 156    
35 Ingemar Vikman Summa 25,6     156    
36 Håkan Lindbäck Summa 12,7   HCP 157    
37 Mikael Berg Summa 13,6     157    
38 Lennart Lundmark Summa 17,4   HCP 158    
39 Bengt Rullander Summa 18,4     158    
40 Göran Möller Summa 13,3   HCP 159    
41 Ingvar Rautio Summa 17,4   HCP 159    
42 Thomas Kågström Summa 20,9   HCP 159    
43 Hannu Vilppunen Summa 23,1     159    
44 Sven-Erik Öhman Summa 20,5   HCP 160    
45 Bo Löfbom Summa 25,3   HCP 160    
46 Martin Granlund Summa 25,5   HCP 160    
47 Göran Carlbäck Summa 26,95     160    
48 Ingemar Hedström Summa 18,2   HCP 161    
49 Torbjörn Hellgren Summa 23,35   HCP 161    
50 Bo Johansson Summa 34,4     161    
51 Olle Jonsson Summa 19,85   HCP 162    
52 Curt Byström Summa 23,25   HCP 162    
53 Roger Lindblom Summa 26,6     162    
54 Ulf Lindqvist Summa 15,35     163    
55 Rolf Norén Summa 17,8     164    
56 Lars Pettersson Summa 15,2     165    
57 Roger Marklund Summa 20,6     166    
58 Bo Hägglund Summa 22,65   HCP 167    
59 Roger Hellgren Summa 24,7     167    
60 Lars Brännström Summa 23   HCP 169    
61 Kenneth Bergkvist Summa 25   HCP 169    
62 Björn Marklund Summa 28,9   HCP 169    
63 Tom Granlund Summa 29,6     169    
64 Thomas Andersson Summa 18,5   HCP 170    
65 Lars Brinell Summa 26,5     170    
66 Håkan Pålsson Summa 17,35   HCP 171    
67 Hans Clausén Summa 26,7     171    
68 Jan-Olov Lindvall Summa 12,95     173    
69 Gunno Grönlund Summa 17,7   HCP 174    
70 Christer Ericson Summa 35,9     174    
71 Martin Karlsson Summa 29,35   HCP 175    
72 Benny Eckhardt Summa 50,6     175    
73 Sven-Axel Holm Summa 15,3     177    
74 Rolf Östlund Summa 29,3     199    
               
               
Resultat period 2:18 hål   Inga resultat från 9-hål            
Plac Namn Snitt/HCP SHCP Särsk Total    
1 Sven-Olov Melander Summa 20,45     142    
2 Curt Byström Summa 24,1     145    
3 Thomas Kågström Summa 21,9     146    
4 Anders Rönnblom Summa 19,3   HCP 147    
5 Lars Bergkvist Summa 24,05   HCP 147    
6 Kjell Norén Summa 38,05     147    
7 Bertil Brännström Summa 18,8   HCP 148    
8 Stefan Håkansson Summa 20,1   HCP 148    
9 Jan Larsson Summa 20,2   HCP 148    
10 Göran Johansson Summa 27,1     148    
11 Håkan Lindbäck Summa 13,2   HCP 149    
12 Jan Nilsson Summa 16,3     149    
13 Per-Ivar Rönnblom Summa 17,9     150    
14 Johan Fahlgren Summa 18,85   HCP 151    
15 Bo Löfbom Summa 25,1     151    
16 Leif Forsman Summa 10   HCP 153    
17 Elvin Hillergren Summa 14,2   HCP 153    
18 Lennart Gustafsson Summa 18     153    
19 Göran Eklund Summa 14,3     154    
20 Ulf Lindqvist Summa 15,6   HCP 155    
21 Börje Burlin Summa 20,95   HCP 155    
22 Torbjörn Hellgren Summa 23,7   HCP 155    
23 Peter Larsson Summa 29,7     155    
24 Göran Möller Summa 14,6   HCP 156    
25 Torbjörn Hedlund Summa 17   HCP 156    
26 Staffan Westerlund Summa 19,5   HCP 156    
27 Nils Berglund Summa 21,65     156    
28 Ingvar Rautio Summa 17,25   HCP 157    
29 Björn Marklund Summa 29,5     157    
30 Sven-Axel Holm Summa 16,1   HCP 158    
31 Lars-Erik Lindqvist Summa 22,3   HCP 158    
32 Hannu Vilppunen Summa 23,1   HCP 158    
33 Kent Wikström Summa 24,3   HCP 158    
34 Håkan Lundström Summa 24,7   HCP 158    
35 Martin Granlund Summa 25,7     158    
36 Jan Anders Melander Summa 17,2   HCP 159    
37 Lennart Lundmark Summa 17,6   HCP 159    
38 Anders Renström Summa 22,2   HCP 159    
39 Bo Hägglund Summa 23   HCP 159    
40 Göran Carlbäck Summa 27,05     159    
41 Lars Pettersson Summa 15,2     160    
42 Mikael Berg Summa 13,35   HCP 161    
43 Ingemar Hedström Summa 18,4   HCP 161    
44 Olle Jonsson Summa 20   HCP 161    
45 Lars-Eric Lidman Summa 26,6     161    
46 Stig Holmberg Summa 20     163    
47 Christer Carlsson Summa 22,35     164    
48 Rolf Norén Summa 18,25   HCP 165    
49 Hans Clausén Summa 26,9     165    
50 Bengt Rullander Summa 18,75   HCP 166    
51 Martin Karlsson Summa 29,6     166    
52 Tord Forsling Summa 26,3     167    
53 Kjell Widman Summa 16,8     168    
54 Kenneth Bergkvist Summa 25,3     170    
55 Roger Marklund Summa 22,85   HCP 171    
56 Jan Bergstedt Summa 28,25   HCP 171    
57 Rolf Östlund Summa 31,6     171    
58 Ulf Andrén Summa 21,85     176    
59 Roger Lindblom Summa 25,65     177    
60 Gunno Grönlund Summa 19,15     178    
61 Lars Brännström Summa 23,45     180    
62 Jan-Olof Boström Summa 23,2     182    
63 Thomas Andersson Summa 18,6     184    
64 Tom Granlund Summa 30,1     204    
               
               
Resultat period 3:18 hål   Inga resultat från 9-hål            
Plac Namn Snitt/HCP SHCP Särsk Total    
1 Göran Johansson Summa 26,6     133    
2 Jan-Olov Lindvall Summa 13,8     136    
3 Anders Rönnblom Summa 19,05   HCP 138    
4 Gunder Marklund Summa 19,75     138    
5 Stefan Håkansson Summa 19,95     139    
6 Inge Sjölin Summa 16,8   HCP 141    
7 Per-Ivar Rönnblom Summa 18,65   HCP 141    
8 Peter Larsson Summa 29,7     141    
9 Jonas Eklund Summa 8,4   HCP 142    
10 Jan Anders Melander Summa 16,9     142    
11 Mikael Berg Summa 13,3     143    
12 Tord Forsling Summa 25,5     144    
13 Anders Renström Summa 22,85     145    
14 Erland Lundstedt Summa 13,1   HCP 146    
15 Kjell Widman Summa 16,6   HCP 146    
16 Bengt Rullander Summa 19,4   HCP 146    
17 Curt Byström Summa 23,7   HCP 146    
18 Martin Karlsson Summa 29,6     146    
19 Torbjörn Hedlund Summa 17   HCP 147    
20 Håkan Eriksson Summa 17,2   HCP 147    
21 Lennart Lundmark Summa 17,8   HCP 147    
22 Stig Holmberg Summa 19,55   HCP 147    
23 Tommy Gillblad Summa 24,6     147    
24 Bo Hägglund Summa 23,9   HCP 148    
25 Benny Eckhardt Summa 38,8     148    
26 Lars Pettersson Summa 16,55     149    
27 Lars Brännström Summa 24,2   HCP 150    
28 Svante Adamsson Summa 24,5   HCP 150    
29 Roger Marklund Summa 26,35     150    
30 Ingemar Vikman Summa 25,45   HCP 151    
31 Bo Johansson Summa 33,55     151    
32 Joakim Lüsch Summa 11,5   HCP 152    
33 Johan Fahlgren Summa 17,95   HCP 152    
34 Jan Larsson Summa 20,05   HCP 152    
35 Håkan Lundström Summa 25,25   HCP 152    
36 Göran Carlbäck Summa 26,4     152    
37 Ingvar Rautio Summa 17,65   HCP 153    
38 Christer Ericson Summa 38,8     153    
39 Göran Möller Summa 14,55   HCP 154    
40 Torbjörn Hellgren Summa 22,95     154    
41 Jan Nilsson Summa 15,75   HCP 155    
42 Christer Carlsson Summa 23,3     155    
43 David Andersson Summa 7,3   HCP 156    
44 Stig Boman Summa 19,35   HCP 156    
45 Nils Berglund Summa 22,2     156    
46 Bertil Brännström Summa 17,9     157    
47 Leif Forsman Summa 8,9   HCP 158    
48 Hannu Vilppunen Summa 23   HCP 158    
49 Bo Löfbom Summa 25,35     158    
50 Jan-Olof Boström Summa 23,45   HCP 159    
51 Kenneth Bergkvist Summa 25,65     159    
52 Lars Bergkvist Summa 24,3   HCP 160    
53 Martin Granlund Summa 25,6   HCP 160    
54 Björn Marklund Summa 29,6     160    
55 Ulf Andrén Summa 21,7   HCP 161    
56 Roger Lindblom Summa 24,8   HCP 161    
57 Åke Jonsson Summa 28,6     161    
58 Rolf Johansson Summa 29,4     163    
59 Sven-Olov Melander Summa 19,5   HCP 164    
60 Anders Hedlund Summa 22,2   HCP 164    
61 Tom Granlund Summa 30,7     164    
62 Ulf Johansson Summa 20,6   HCP 165    
63 Kjell Norén Summa 37,4     165    
64 Börje Burlin Summa 21,05   HCP 166    
65 Lars Brinell Summa 27,45   HCP 166    
66 Torgny Granlund Summa 39,5     166    
67 Hans Clausén Summa 26,8     170    
68 Kjell Brännström Summa 21,45     171    
               
               
Resultat period 4:18 hål   Inga resultat från 9-hål            
Plac Namn Snitt/HCP SHCP Särsk Total    
1 Jan-Olov Lindvall Summa 12,05   HCP 134    
2 Lennart Gustafsson Summa 19,55     134    
3 Stefan Håkansson Summa 18,45     135    
4 Sven-Erik Öhman Summa 20,3     138    
5 Christer Carlsson Summa 22,75     139    
6 Bengt Rullander Summa 19,95   HCP 140    
7 Börje Burlin Summa 22,4     140    
8 Göran Möller Summa 13,85   HCP 141    
9 Anders Renström Summa 22,4   HCP 141    
10 Bo Hägglund Summa 23,25     141    
11 Joakim Lüsch Summa 9,4   HCP 143    
12 Håkan Eriksson Summa 17,9   HCP 143    
13 Lars-Erik Lindqvist Summa 20,4     143    
14 Göran Johansson Summa 24,65   HCP 144    
15 Håkan Lundström Summa 25,5     144    
16 Gunder Marklund Summa 19,15   HCP 145    
17 Roger Marklund Summa 26,3   HCP 145    
18 Peter Larsson Summa 29,1     145    
19 Nils Berglund Summa 22,35   HCP 146    
20 Rolf Johansson Summa 29,65     146    
21 Anders Rönnblom Summa 18,4   HCP 147    
22 Tomas Brännström Summa 26,4     147    
23 Ulf Johansson Summa 20,8   HCP 148    
24 Björn Marklund Summa 29,45     148    
25 Torbjörn Hedlund Summa 17,25     149    
26 Sven-Olov Melander Summa 18,95     150    
27 Bertil Brännström Summa 17,6   HCP 152    
28 Gunno Grönlund Summa 20,35     152    
29 Per-Ivar Rönnblom Summa 17,5   HCP 153    
30 Lars Brännström Summa 24   HCP 153    
31 Martin Karlsson Summa 29,8     153    
32 David Andersson Summa 6,15   HCP 154    
33 Sören Lindgren Summa 17,3     154    
34 Jan Anders Melander Summa 15,9   HCP 155    
35 Hans Lindqvist Summa 32,95     155    
36 Lars Bergkvist Summa 24,4   HCP 156    
37 Kenneth Bergkvist Summa 26,9     156    
38 Jan Nilsson Summa 15,25   HCP 157    
39 Larry Holmlund Summa 17,6   HCP 157    
40 Jan Larsson Summa 20,3   HCP 157    
41 Tord Forsling Summa 24,2   HCP 157    
42 Torgny Granlund Summa 40,25     157    
43 Kjell Widman Summa 16,3   HCP 158    
44 Hans Nilsson Summa 23,6   HCP 158    
45 Göran Carlbäck Summa 24,4     158    
46 Stig Eriksson Summa 19,7   HCP 160    
47 Roger Lindblom Summa 24,8   HCP 160    
48 Lars-Eric Lidman Summa 27     160    
49 Kent Wikström Summa 24,7   HCP 162    
50 Christer Ericson Summa 38,6     162    
51 Sven-Axel Holm Summa 14,4   HCP 163    
52 Gunnar Landsell Summa 30,6     163    
53 Bo Johansson Summa 33,2     164    
54 Anders Hedlund Summa 23,5   HCP 165    
55 Bo Löfbom Summa 27,35     165    
56 Jan-Olof Boström Summa 23,7     166    
57 Kjell Norén Summa 37,6     168    
58 Inge Sjölin Summa 16     175    
               
               
Starttävling korthålsbanan 9 hål            
Plac Namn HCP SHCP Särsk Total    
1 Hannu Vilppunen 23,1 17   26    
2 Bertil Brännström 19,6 14 HCP 27    
3 Gunder Marklund 19,8 14 HCP 27    
4 Hans Clausén 26,7 19   27    
5 Göran Eklund 14,9 10   28    
6 Anders Rönnblom 19,2 14 HCP 30    
7 Krister Edmark 19,7 14 HCP 30    
8 Hans Nilsson 22,8 16 HCP 30    
9 Tommy Gillblad 24 17 HCP 30    
10 Sture Abrahamsson 24,2 18 HCP 30    
11 Göran Johansson 26,9 20   30    
12 Karl-Arne Holmström 10 7 HCP 31    
13 Håkan Lindbäck 12,4 8 HCP 31    
14 Göran Möller 13,3 9 HCP 31    
15 Ingvar Rautio 17,4 12 HCP 31    
16 Larry Holmlund 17,9 13 HCP 31    
17 Thomas Andersson 18,5 13 HCP 31    
18 Johan Fahlgren 19,6 14 HCP 31    
19 Martin Karlsson 29,5 22   31    
20 Torbjörn Hedlund 17 12 HCP 32    
21 Håkan Eriksson 17,1 12 HCP 32    
22 Kenneth Fahlgren 18,7 13 HCP 32    
23 Stig Boman 19,7 14 HCP 32    
24 Olle Jonsson 20,2 14 HCP 32    
25 Sven-Erik Öhman 20,5 15 HCP 32    
26 Lars-Erik Lindqvist 21,8 16 HCP 32    
27 Nils Berglund 22,3 16 HCP 32    
28 Håkan Lundström 24 17 HCP 32    
29 Rolf Johansson 29,3 21 HCP 32    
30 Peter Larsson 29,6 22   32    
31 Jonas Eklund 8 5 HCP 33    
32 Lars Pettersson 15,3 11 HCP 33    
33 Inge Sjölin 18,3 13 HCP 33    
34 Staffan Westerlund 20,1 14 HCP 33    
35 Anders Hedlund 21,4 15 HCP 33    
36 Christer Carlsson 22,6 16 HCP 33    
37 Roger Lindblom 26,6 19 HCP 33    
38 Göran Carlbäck 26,8 20 HCP 33    
39 Alf Nilsson 27,1 20   33    
40 Erland Lundstedt 11 7 HCP 34    
41 Per-Ivar Rönnblom 18,5 13 HCP 34    
42 Ulf Andrén 22,1 16 HCP 34    
43 Ingemar Vikman 25,6 19 HCP 34    
44 Tom Granlund 29,6 22   34    
45 Anders Lindgren 15 10 HCP 35    
46 Jan Nilsson 17,1 12 HCP 35    
47 Jan Anders Melander 18,1 13 HCP 35    
48 Lars Brännström 23 17 HCP 35    
49 Bo Löfbom 24,8 18 HCP 35    
50 Sven Mikaelsson 27,4 20 HCP 35    
51 Kjell Norén 38,4 28   35    
52 Anders Burman 23,5 17 HCP 36    
53 Lars Bergkvist 23,9 17 HCP 36    
54 Martin Granlund 25,5 19   36    
55 Bengt Rullander 18,4 13 HCP 37    
56 Torbjörn Hellgren 23,3 17 HCP 37    
57 Lars Brinell 26,5 19   37    
58 Tomas Brännström 24,9 18   38    
59 Tomas Sörensson 30,6 22   39    
60 Kenneth Bergkvist 25 18 HCP 40    
61 Åke Lindberg 25,2 18   40    
62 Jan-Olof Boström 23,3 17   41    
               
               
SEVEN UP      Genomfört    
Plac Namn HCP Tee ant. Hål Särsk Poäng  
1 Lars-Erik Lindqvist 22,6 57 18-hål   22  
2 Peter Larsson 29,7 49 18-hål   21  
3 Torbjörn Hedlund 16,9 57 18-hål   20  
4 Sven-Olov Melander 19,6 57 18-hål HCP 19  
5 Hannu Vilppunen 23,1 57 18-hål HCP 19  
6 Tord Forsling 26,6 57 18-hål HCP 19  
7 Benny Eckhardt 39,2 57 9-hål   19  
8 Leif Forsman 9,4 57 18-hål HCP 18  
9 Jan-Olov Lindvall 13,7 57 18-hål HCP 18  
10 Håkan Lundström 25 57 18-hål HCP 18  
11 Roger Marklund 26,1 57 18-hål   18  
12 Göran Möller 14,3 57 18-hål HCP 17  
13 Lars Pettersson 15,7 57 18-hål HCP 17  
14 Inge Sjölin 17 57 18-hål HCP 17  
15 Johan Fahlgren 18 57 18-hål HCP 17  
16 Lennart Gustafsson 19,7 57 18-hål HCP 17  
17 Stefan Håkansson 20,3 57 18-hål HCP 17  
18 Ulf Johansson 20,4 57 18-hål HCP 17  
19 Bo Hägglund 23,5 49 18-hål   17  
20 Anders Lindgren 15,6 57 9-hål HCP 16  
21 Per-Ivar Rönnblom 17,8 49 18-hål HCP 16  
22 Bertil Brännström 17,9 57 18-hål HCP 16  
23 Anders Rönnblom 19,4 49 18-hål HCP 16  
24 Björn Marklund 29,8 57 18-hål   16  
25 Jan Nilsson 15,8 57 18-hål HCP 15  
26 Kent Lindström 22,2 57 18-hål HCP 15  
27 Nils Berglund 22,3 57 18-hål   15  
28 Lars G Carlsson 27,4 49 9-hål   14  
29 Håkan Lindbäck 13,6 57 18-hål HCP 13  
30 Lennart Hallberg 16,9 49 18-hål   13  
31 Ingemar Hedström 18,4 57 9-hål HCP 12  
32 Ulf Andrén 22 57 18-hål HCP 12  
33 Jan-Olof Boström 23,2 49 9-hål HCP 12  
34 Kenneth Bergkvist 25,3 49 9-hål   12  
35 Lars Brinell 27,2 49 9-hål   11  
36 Roger Lindblom 25 49 9-hål HCP 10  
37 Roger Hellgren 25,7 49 9-hål   10  
               
               
Mixed            
Plac Lagnamn HCP Lag-SHCP Särsk Total    
1 V Rautio / K Widman / G Möller 59,2 10 SHCP 56    
2 P Wallström / F Åkerlund / S Eriksson 57,6 11 SHCP 56    
3 M Carlbäck / P Larsson / P Rönnblom 84,8 15   56    
4 B Rönnlund / B Brännström / J Eklund 56,3 8 SHCP 57    
5 I Molin / H Eriksson / J Melander 68,1 11 SHCP 57    
6 E Hansson / I Sjölin / L Bergkvist 74,3 13   57    
7 E Gustafsson / H Lindqvist / T Hedlund 77,6 14 SHCP 58    
8 E Söderström / K Brännström / H Lundström 78 15   58    
9 H Lindström Kågström / I Rautio / S Håkansson 65,5 11 SHCP 59    
10 M Wikman / H Vilppunen / T Brännström 66,5 13 SHCP 59    
11 T Karlsson / C Ericson / S Westerlund 87 16   59    
12 M Gustavsson / L Borgardt / B Hägglund 54 10 SHCP 60    
13 A Marklund / A Renström / L Gustafsson 73,3 13 S6 60    
14 G Eriksson / M Granlund / M Karlsson 71,3 13   60    
15 G Bohman / T Forsling / A Rönnblom 61,2 11 SHCP 61    
16 K Öqvist-Winter / I Vikman / C Carlsson 72,2 14   61    
17 M Rönnblom / L Brännström / G Marklund 77,8 14   62    
18 L Edlund / T Granlund / U Johansson 73,8 14   63    
19 A Adamsson / T Söderström / S Morén 82,4 16 SHCP 64    
20 M Enström / B Marklund / G Carlbäck 87,1 17   64    
21 E Löfbom / U Andrén / J Gullesjö 61 10 SHCP 65    
22 K Eskilsson / T Hellgren / Å Eriksson 77 12 SHCP 65    
23 B Hägglund / S Adamsson / B Löfbom 80,2 16   65    
24 U Renström / B Johansson / K Wiklund 85,9 17   66    
25 M Gradin / B Forsberg / T Granlund 102,3 22   69    
               
               
Avslutning GreenSome            
Plac Lagnamn HCP SHCP Särsk Total    
1 Marklund/Möller 38,8 20 HCP 66    
               
2 Marklund/Håkansson 46,5 25   66    
               
3 Karlsson/Lundström 51,0 27   67    
               
4 Hägglund/Gustafsson 41,1 22   71    
               
5 Burlin/Holm 37,0 19 HCP 72    
               
6 Renström/Lindström 42,7 24 HCP 72    
               
7 Adamsson/Brännström 42,9 23 HCP 72    
               
8 Bergstedt/Andrén 51,3 28 HCP 72    
               
9 Lindqvist/Melander 53,5 28   72    
               
10 Borgardt/Lindgren 24,4 12 HCP 73    
               
               
Res Matchspel 2020            
Plac Namn            
1 Torbjörn Hedlund            
2 Leif Forsman            
               
Semi              
  Håkan Lundström            
  Kurt Eriksson            
               
Kvart              
  Elvin Hillergren            
  Sven-Erik Öhman            
  Mikael Berg            
  Göran Johansson            
               
               
Res. Eclectic            
Plac Namn                                                Brutto TEE Avdrag Blå Gul Röd NETTO
1 Göran Möller                                      104 57 13,7 35 35 34 90,3
2 J-O Lindvall                                       102 57 10,7 37 31 34 91,3
3 Håkan Eriksson                                  109 57 16,7 36 38 35 92,3
4 Bo Hägglund                                      116 57 22,5 42 39 35 93,5
5 Torbjörn Hedlund                               111 57 17,1 38 37 36 93,9
6 Stefan Håkansson                              111  57 17,1 38 35 38 93,9
7 J-A Melander                                     108 49 12,48 40 34 34 95,5
8 Håkan Lundström                              122 57 25,2 42 40 40 96,8
9 Lars Bergkvist                                   117 49 19,6 38 40 39 97,4
10 S-O Melander                                   118 57 19,8 37 40 41 98,2
11 Lennart Gustafsson                           117 57 18,6 39 38 40 98,4
12 S-A Holm                                         115 57 15,7 40 38 37 99,3
13 David Andersson                               105 57 5,6 33 38 34 99,4
14 Joakim Lüsch                                    107 57 7,3 35 35 37 99,7
15 Ulf Johansson                                   122 57 19,3 42 41 39 102,7