Nyhetsbrev från Skellefteå Golfklubb 2 juni 2015

Uppdaterad information om golfbanan

Idag har vi kunnat öppna blå-röd som 18-hålsbana med två provisoriska greener. Så fort markförhållanden tillåter kommer banpersonalen att avsluta arbetet med röd fyras green. Blå två är inte heller så långt från att kunna tas i bruk.

Pay & Play-banan öppnades också idag.

Gula slingan öppnar på fredag kl 12.00.

Lägesförbättring råder på hela spelfältet.

Bilförbud

Det är fortfarande bilförbud, ett nytt beslut gällande bilkörning tas nu på fredag. Vi hoppas att det inte kommer lika mycket regn imorgon onsdag som en del prognoser visar.

Svårigheter att sköta banan

Banpersonalen klipper så mycket som går att klippa men eftersom det är så otroligt blött på vissa ställen är det omöjligt att klippa överallt. Greenerna klipps på fredag, det blir dock ingen klippning under helgen.

En del bunkrar har fått skador efter allt regn, när det kommer fler sommarpersonal under nästa vecka kommer bunkrarna att åtgärdas.

Rangen är stängd onsdag från kl 17.00 och hela kvällen då pluggade bollar ska plockas upp.

Glöm inte registrera din ankomst

Redan nu har förekommit att medlemmar har bokat tider men inte dykt upp eller anmält sin ankomst. Detta måste förbättras!

Jag får samtal från medlemmar som är irriterade över att det inte går att boka för en 3- eller 4-boll under högattraktiva tider pga att det är många 2-bollar som har bokat starttid. Ska du boka tid och ni bara är två spelare,  boka in er med en annan 2 boll, då finns det möjlighet för betydligt fler medlemmar och gäster att komma hit och spela.

Påminnelse om golfvett

Golvett gäller både på banorna och övningsområden!
  • Lägg tillbaka uppslagen torv
  • Laga nedslagsmärken
  • Använd endast egna bollar (rangebollar får endast användas på drivingrangen)
  • Visa hänsyn till andra
  • Tänk på säkerhet, både för personalen och övriga golfare
  • Speltempo

 

EGA Exakt Tävlingshandicap

Tävlingskommittén har beslutat att i flertalet av klubbens tävlingar kräva EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH). I lagtävlingar är det obligatoriskt med EGA Exakt Tävlingshandicap.

EGA:s handicapsystem syftar till att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor.

Från och med 2013 infördes begreppen EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) och EGA Exakt Handicap (EH).

För att få EGA Exakt Tävlingshandicap krävs att du har fyra (4) eller fler registrerade handicapronder under 2014.
Du kan när som helst under året få EGA Exakt Tävlingshandicap om du registrerat tre (3) HCP-grundande ronder under innevarande år.

Gå in på www.golf.se/min golf och se vad du har för handicap. Om du har problem vid anmälan till tävling så kan det bero på att du inte har EGA Exakt Tävlingshandicap och att den tävlingen kräver det. Glöm inte att registrera dina sällskapsronder.

 

Hälsningar från Stephen Skinner, klubbchef Skellefteå Golfklubb