Nyhetsbrev från Skellefteå Golfklubb 29 april 2015

Viktigt meddelande om tävlingsverksamheten 2015!

Det finns en väldig stor risk att säsongens tävlingsprogram måste bantas ordentligt!

Populärt att tävla

2014 spelades 19 klubbtävlingar med 1 622 spelade tävlingsronder. Lägger man på damer, ungdomar och seniors blev total antal spelade officiella tävlingsronder på Skellefteå Golfklubb 3 137. Det är uppenbarligen så att många vill spela tävlingsgolf här på Rönnbäcken.

Tävlingskommittén drar ett tungt lass

Klubbtävlingar sköts av klubbens Tävlingskommitté som består av vanliga medlemmar som både arbetar, har familjer och vill spela golf själva på fritiden. Vi har flaggat tidigare för att det behövs fler medlemmar som ställer upp och hjälper till i kommittén. Tyvärr har detta inte hänt och nu står vi här med endast ett par medlemmar som förväntas sköta hela tävlingsverksamheten för upp emot 1700 andra medlemmar.

Jag vet att det finns många andra medlemmar i klubben som ställer upp i olika kommittéer samt med diverse andra uppgifter och det uppskattas oerhört mycket av både vi som är anställda samt av andra medlemmar.

Fler ideella behövs

Att spela tävlingsgolf är både kul och utmanande och många som spelar vill verkligen mäta sig i tävlingssammanhang. Om inte fler medlemmar ställer upp och stöttar de eldsjälar som finns kvar i kommittén kommer du som vill tävla inte att få speciellt många tillfällen på hemmaklubben denna sommar.

Det behövs fler som kan vara med i kommittén som kan hjälpa till med planering, idéer och som ansvariga för tävlingar. Det behövs dessutom fler som kan vara tävlingsledare eller tävlingsfunktionärer.

Du kan fortfarande tävla som funktionär

Att vara med i kommittén eller att hjälpa till vid en tävling innebär att du fortfarande har möjlighet att själv tävla. Antigen går du ut i första bollen och fortsätter med att slå in resultat efter eget spel eller tvärtom. Du ser till att scorekorten lämnas ut och att avgiften är betald samt att spelare kommer iväg i tid för att sedan gå ut i sista tävlingsbollen.

När det blir fler som hjälper till kommer verksamheten flytta på och alla som vill tävla kommer att få möjlighet samt att fler får dela på arbetsuppgifterna och då ökar chansen att Tävlingskommittén kan leva vidare.

Om att vara medlem i en förening

Medlemmen själv beslutar om hur mycket av sin tid hon eller han vill lägga på föreningsarbete. Men om man har valt att gå med i en förening förväntas det att man även vill delta i verksamheten och hjälpa till med arbetet. Man brukar inte få betalt för det arbete som man lägger ner, utan man arbetar utan lön, d v s ideellt.

Ansvaret för föreningen ligger alltid hos medlemmarna. Man kan inte förvänta sig att någon annan ska arbeta för att just du ska få fördelar. Det ska vara roligt att vara med och du själv ska bidra till att föreningsverksamheten blir meningsfull.

Upplev gemenskapen och glädjen i föreningsarbetet

Kontakta Nicklas Karlsson frans.nicklas@kotten.ac eller Anders Larsson anders.larsson@skraddarens.se för att anmäla dig eller fråga vad det innebär att vara med i kommittén eller att vara en tävlingsledare eller tävlingsfunktionär.

Din föreningen behöver dig!

Hälsningar från Stephen Skinner, klubbchef Skellefteå Golfklubb