Anläggningskommittén

Dan Evertsson
Dan Evertsson
Banchef
Ulf Lundmark
Sammankallande

Ansvarsområde

 • GK:s samtliga byggnader inklusive broar och lador
 • klubbens fasta inventarier
 • kringliggande planteringsytor
 • parkeringsytor
 • checklistor för vinterstängningar
 • föreslå förändrinar för utveckling
 • Banan

 

Kommittén åligger att:

 • till styrelsen före den 31/12 överlämna förslag till årsberättelse vad gäller verksamhetsområdet
 • utarbeta och till styrelsen före den 1/11 avge budgetförslag för verksamheten inom ansvarsområdet
 • att till styrelsens prövning och beslut överlämna ärenden, som skulle innebära ett överskridande av beviljade anslag
 • för GK:s verksamhet, medlemmar, anställda, hyresgäster, gäster och besökare skapa och upprätthålla en trivsam miljö och en anpassad funktion av ansvarsområdet, planera och föreslå styrelsen lämpliga förändringar i respektive ansvarsområde samt att genomföra dess förändringar efter styrelsens beslut
 • planera och genomföra förebyggande, löpande och akut underhåll
 • planera och föreslå styrelsen att anskaffa fasta och lösa inventarier
 • upprätta och efterleva handlingsplan, dvs en förteckning över tidsbestämda årligen återkommande åtgärder samt att
 • protokollföra kommitténs möten