Välkommen som medlem på Skellefteå Golfklubb

Skellefteå Golfklubb är en av norra Sveriges största anläggningar med 3 x 9 hål samt en slopad Pay & Play bana 9 hål. Banan ligger i en böljande terräng omgiven av skog och vackra lador som ramar in hålen. Vi har dessutom generösa ytor för golfträning.

På Skellefteå Golfklubb värnar vi om våra medlemmar och strävar efter att alla ska känna sig som en del av föreningen. Vi är en golfklubb i tillväxt med ökande medlemsantal och stor framåtanda hos både medlemmar och ledning. Kontakta oss för mer information om de olika medlemsformerna. Vi har idag ca 1700 medlemmar och ca 60000 besökare årligen. Vi finns 5 kilometer från centrala Skellefteå Välkommen att bli en del av vår förening!

Klubbens stadgar Reviderade 2022 01 19

Guldmedlem

6155 SEK/år

För dig som är 26 år eller äldre. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Ansvar och olycksfallsförsäkring via SGF
 •   Obegränsat spel på hela anläggningen.
 •   100 kr rabatt på greenfee Piteå GK alla dagar.
 •   100 kr rabatt på greenfee Umeå Gk alla dagar.
 •   Möjligheten att förboka 3 starttider varav 2 på helgen och 2 på vardagen
Bli medlem

Silvermedlem

3685 SEK/år

För dig som är 26 år eller äldre. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Ansvar och olycksfallsförsäkring via SGF
 •   Obegränsat spel på Pay&Play-banan.
 •   18-hålsgreenfee 50% rabatt
 •   9-hålsgreenfee 50% rabatt
 •   Möjligheten att förboka 2 starttider, varav max 1 lö-sö.
Bli medlem

Bronsmedlem

2550 SEK/år

För dig som är 26 år eller äldre. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Ansvar och olycksfallsförsäkring via SGF
 •   Obegränsat spel på Pay&Play-banan.
 •   Betalar full greenfee alla dagar.
 •   Möjlighet att förboka 1 starttid
Bli medlem

Yngre senior 22-26 år

3980 SEK/år

För dig under 26 år. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Obegränsat spel på hela anläggningen.
 •   Guldmedlem, automatisk prisjustering pga ålder
Bli medlem

Junior 18-21 år

3605 SEK/år

För dig under 22 år. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Obegränsat spel på hela anläggningen.
 •   Guldmedlem, automatisk prisjustering pga ålder
Bli medlem

Junior 12-17 år

1705 SEK/år

För dig under 18 år. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Obegränsat spel på hela anläggningen.
 •   Guldmedlem, automatisk prisjustering pga ålder
Bli medlem

Junior >11 år

695 SEK/år

För dig under 12 år. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Obegränsat spel på hela anläggningen.
 •   Guldmedlem, automatisk prisjustering pga ålder
Bli medlem

Non Resident

4715 SEK/år

För dig som är minst 26 år. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Obegränsat spel på hela anläggningen.
 •   Ej folkbokförd inom Skellefteå kommun.
 •   Ingen spelrätt krävs
Bli medlem

Greenfeemedlem

875 SEK/år

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   50% rabatt på greenfee alla dagar.
 •   Möjligheten att förboka 1 starttid på SGK vilken dag som helst.
 •   Folkbokförd utanför Norr- och Västerbotten.
 •   Folkbokförd i Sverige.
 •   Ingen spelrätt krävs
Bli medlem

Familjemedlem

1615 SEK/år

Medlemsformen kan erhållas av ena föräldern till barn som erhåller medlemsformen "Junior U12". Där den andra föräldern erhåller medlemsformen "Guld".

För dig som är minst 26 år. Gäller från 1 januari det år du fyller.

 •   Medlemskap Skellefteå Golfklubb
 •   Golf-ID från Svenska Golfförbundet.
 •   Obegränsat spel på hela anläggningen.
 •   Spelrätt krävs.
Bli medlem

Köpevillkor för årsavgift

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Medlemsavgiften tillfaller Skellefteå Golfklubb och spelavgiften tillfaller Skellefteå Golf AB.

 

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Ingen moms tillkommer. Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

 

Spelavgiften baseras på en hel 12-månadersperiod och inte på ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, tex månadsbasis. Spelavgiften betalas till Skellefteå Golf AB. På avgiften tillkommer moms med 6%. Spelavgiften gäller för spel på bolagets anläggning under den giltighetstid som anges vid avgiften (se information under Obetalda avgifter). Avgiften är inte återbetalningsbar för det fall du - oavsett skäl - inte kan utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden. Vid eventuell längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan bolaget besluta om kompensation eller återbetalning.

Bli medlem