Kommitténs uppdrag är att genom att aktivera medlemmarna, verka för stark klubbkänsla, trevlig social samvaro och förbättrat golfkunnande bland Skellefteå Golfklubbs herrar.

Herrkommittén består av en ordförande, vilken utses av Skellefteå Golfklubbs styrelse efter förslag från Herrarnas höstmöte för en tid av ett år, jämte 4-6 ledamöter som väljes av Herrarnas behov och intresse. Kommitténs arbetsuppgifter fördelas inom styrelsen och har att inkalla andra medlemmar för att utföra lämpliga arbetsuppgifter.

Herrkommitténs arbete är en väsentlig del av golfklubbens verksamhet. Till kommitténs verksamhet kan Herrar i Golfklubben fyllda 26 år anmäla sig. 

Väl mött i trevlig samvaro!

E-post : seniors@skellefteagolf.se

Ulf Andrén
Ulf Andrén
Ordförande

Ansvarsområden: Onsdagsgolfen, ADM kontakt NVGF

Bo Hägglund
Bo Hägglund
Kassör
Lars Bergkvist
Lars Bergkvist

Ansvarar för Eclectic och är behjälplig vid NVGF Tourspel

Anders Renström
Anders Renström

Ledamot 

Göran Möller
Ledamot
Lennart Gustafsson
Ledamot

Ansvarar för seniors Matchspel