Beslutet om att övergå till spelrättsbevis gjordes 2007 i en strävan efter att stärka klubbens egna kapital. Spelrätterna är en värdehandling och klubben satte 1 100 vid uppstarten, målet är att dessa handlingar ska kunna stiga i värde när alla 1100 är i bruk och att du som medlem ska se det som en investering istället för ett lån. I dagsläget så finns det efter nyemission 1 300 spelrätter. Ska detta utökas så måste ett beslut om en nyemisson tas vid ett årsmöte.

Hur erhåller jag en spelrätt?

Klubben säljer spelrätter till en kostnad av 10.000kr.
Ett nytecknande av spelrätt görs här på klubben tillsammans med vår klubbchef och ekonomiansvarig. Du erhåller ett värdebevis vid nytecknandet som du själv ansvarar för.

Du har även möjlighet att köpa din spelrätt från någon av våra medlemmar som vill sälja. Se nedan!

När behöver jag skaffa spelrätt?

Från det året du fyller 26 år ska du köpa eller
hyra spelrätt.

 

Hyra Spelrätt

Vill man inte köpa en egen spelrätt så finns det möjlighet att hyra en spelrätt från golfklubben för 1000 kr/år. Kontakta klubben för att hyra en spelrätt.

Sälja spelrätt

Eftersom spelrätten är en personlig värdehandling så ansvarar du själv för säljandet. Du kommer överens med köparen om priset och betalningen sköter ni själva. När en muntlig överenskommelse har gjorts så ska båda parter fylla i ett överlåtelsedokument i samband med att köparen blir medlem.

Sälja spelrättt forts.

Vi kan hjälpa dig med att sälja din spelrätt genom att lägga ut dina kontaktuppgifter här på hemsidan.

Så länge du har din spelrätt till försäljning måste du lägst betala medlemsavgiften, för närvarande 600 kr/år. Säljer du din spelrätt senast 1 juni så har du rätt att få den inbetalda medlemsavgiften återbetald.

Spelrätter till salu

Spelrätter till salu 2024-06-10

Mikael Avander, 070-323 64 49, mikaelavander@hotmail.com

Henrik Andersson, 070-691 16 55, tnisse@hotmail.com

Eva och Ingvar Klingstedt, 070-273 39 09, ingvarkling@hotmail.com

Per-Erik och Eva Norgren, 070-259 30 63

Margareta Carlbäck  070-609 72 30, margareta.carlback@gmail.com

Bertil Brännström, 076-789 48 48, bbrannstrom@telia.com

Kerstin & Kaarlo Hasa, 070-313 15 55, kaarlo.hasa@gmail.com

Jan Bergstedt, 070-647 80 85, jan.o.bergstedt@hotmail.com

Lars G Carlsson, 070-667 55 00, larsg@telia.com

Anders Hedlund, 070-64 765 55, andersh516@gmail.com

Johnny Forsman, 070-370 90 21, forsman56@hotmail.com

Bernt Johansson, 070-377 78 43, bernt.r.johansson@gmail.com

Jan-Olof Boström, 0768-190619, janbos1941@gmail.com

André Johansson, 070-660 20 55, andrejo@protonmail.com

Alexander Pettersson, 070-386 16 83, Alexander.petterson1996@gmail.com

Rolf Stenman, 070-6978395, rstenman@telia.com

Konstantin Papadopoulos, 0702-885542, papadopoulos.konstantin@gmail.com

Kenneth Fahlgren, 070-3116606, kenneth.fahlgren@outlook.com 

Åsa Widmark, 070-3210690, johan.asa@hotmail.com

Johan Widmark, 070-3210690, johan.asa@hotmail.com

Patrik Lind, 070-6917767, lind_patrik@hotmail.com

Ulf Lindqvist, 073-3291707, ulf@byggsam.net 

Torbjörn Johansson, 070-558 95 32, tobe.jo65@gmail.com

Madeleine Gradin, 070-668 85 41, gradins@live.se

Ann Gustavsson, 070-184 57 76, 55ann.gustavsson@gmail.com

Petrus Lindeberg, 070-2165366, petrus_lindeberg@hotmail.com 

Tage Möller, 070-675 72 31, tagemoller53@gmail.com

Christer Molin, 070-621 72 69, christer.ch.molin@gmail.com

Eivor Carlsson, 070-625 42 04, eivor.carlsson@allt1.se

Thomas Lindqvist, 070-584 21 42, thomas.lindqvist@guldstaden.com

Pär och Phattaraporn Wallström,  wallan36@hotmail.com

Christine Schedin, 070-6704957 christine@profilskapandeprodukter.se

Patrik Wiklund, 070-511 37 20, patrik.wiklund@sherpas.se

Jan Lindberg, 070-325 43 98, jan.lindbergh@outlook.com

Torbjörn Karlberg, 070-6108850, torbjorn.k@hotmail.se

Emil Berglund, 070-444 51 35, emil.berglund.nu@gmail.com

Frank Burman, 076-118 35 91, frankburman1@gmail.com