Viktig information

Det antal bokningar du som spelare maximalt får finnas inbokad på styrs av din medlemsform.

Guld-medlem 3 starttider varav max 2 lö-sö
Silver-medlem 2 starttider varav max 1 lö-sö
Brons-medlem 1 starttid  


Samtliga personers Golf-ID skall uppges vid bokning. 
Svenskt Golf-ID består av dina sex första i personnummret följt av tre unika siffror (ex. ååmmdd-xxx).
Starttiden skall bekräftas på plats senast 15 minuter innan. Detta gör du genom att anmäla ankomst, antingen i golfterminalen eller i receptionen.