Ordningsföreskrifter

Banpersonal

Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde.

Spelaren måste invänta klartecken från banpersonal innan slaget slås.

Bunkerkrattor

Bunkerkrattor skall alltid ligga i bunkern med skaftet i hålets riktning.

Företräde

Grupper som har spelat på hål med högre nummer har företräde framför grupper på hål med lägre nummer.

Låt alltid snabbare grupper spela igenom vid lämpligt tillfälle.

Bryta in på hål

Det är förbjudet att bryta in på hål om det finns spelare på föregående håls fairway/green (gäller även tee på hål Gul 9)

Vid tillfällen då spelare/sällskap avbryter sin rond efter nio hål på 18-hålsslingan är det tillåtet att påbörja spel på nästa hål.

Mobiltelefoner och annan elektroniska apparater

Spelare bör försäkra sig om att mobiltelefoner och annan elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare.

Vagnar/Golfbil

Det är inte tillåtet att dra/köra över tee, green och mellan green och greenbunkrar.

Hund

Det är tillåtet att medföra hund på och runt banan dock skall hunden alltid vara under uppsikt och kopplad. Rastpåse bör medföras och vid behov användas. Du är alltid ansvarig för din hund.

Bollplockning

Det är ABSOLUT förbjudet att plocka bollar från rangen om inte klubbchefens tillåtelse givits.

Bollplockning i dammarna i annat syfte än att leta sin egen eller annans ”boll i spel” är också förbjudet utan klubbchefens tillstånd.

Bankombinationer

Skellefteå GK består av 27-hål, tre stycken 9-hålsslingor med par 36.

Varje måndag kombineras två av dessa slingor (Blå, Gul och Röd) till en 18-hålsbana. Både denna bana samt 9-hålsbanan bokas genom GIT på nätet, terminalen eller i receptionen.

Frosttäckta greener

Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener som är täckta av frost.

Greenfee och Spelrättskontroll

Kontroll av greenfee och spelrätt utförs och personer med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kan avvisas och få betala dubbel gällande greefee.

Speltempo

En kortare paus, max 10- minuter, efter nio hål under en 18-hålsrunda är tillåtet. Dock skall det inte tas för givet att bollen bakom vill ha sitt speltempo förstört p.g.a fördröjningar.

Tar man för lång tid på sig har bollen bakom rätt att passera.

Pausar man efter nio hål för att t.ex äta lunch har man förlorat sin plats.

Banskötsel

Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras. Dock ej på tee där lagningssand ( om möjligt ) ska användas.

Nedslagsmärken på green skall lagas.

Bunkrar skall krattas och krattan läggas tillbaka i bunkern i hålets riktnin