Viktig information om våra greener

Publicerat: 2023-07-06 - 10:54 - Skrivet av Maria Ericsson

Det är många som har frågor angående våra greener. Med denna information vill vi tydliggöra vår situation och vilka åtgärder vi kommer att vidta.
BAKGRUND

När våren kom i början på maj var det tydligt att vi inte hade någon större överlevnad på fjolårsgräset och att en större sådd var nödvändig. När vi säkerställt att bevattningssystemet var ok körde vi igång med sådden vecka 21. Med facit i hand så hade vi kunnat starta tidigare om vi inte haft oro över bevattningssystemet som krånglat tidigare säsonger. Efter sådden kom tyvärr det kalla vädret och då främst nattetid. Fram till den 9e juni var det kalla vindar med minusgrader under ett antal nätter, under denna tid jobbade vi med dukar tillsammans med frivilligpoolen. När värmen äntligen återkom höll sig det blåsiga vädret kvar vilket gjorde att vi hade svårt att få vattnet från våra spridare på rätt ställe. Trots fortsatt arbete och ytterligare stödsådder under våren har vi inte fått den tillväxt vi hoppats på.

 Sammanfattningsvis är orsaken till denna dåliga nyetablering av gräs en kombinationen av kyla, vind och dålig vattenförsörjning. Detta har även konstaterats av vår bankonsulent Håkan Blusi, som i veckan analyserat våra greener. Samtidigt har han konstaterat att greenernas växtbädd är ok och utan kompakteringar dvs greenerna är välluftade och har lagom mängd med organskt, uppdressat material. Enligt Håkan finns det ingen begränsning på att gräs kan växa på våra greener.

ÅTGÄRDER

 Efter rekommendation från olika håll har beslut tagits att investera i en såmaskin för att genomföra en nysådd av de greener där etableringen inte kommit igång. Med denna maskin säkerställer vi att fröet hamnar på rätt djup för en säker tillväxt. Innan vår maskin är på plats kommer vi att få låna en maskin för att starta arbetet. Förutom detta kommer vi även att manuellt stödså de mindre fläckar som saknar gräs samt säkerställa att alla ytor på greenerna får rätt mängd vatten. På blå slinga har vi möjlighet till manuell bevattning om så skulle behövas. Arbetet med nysådd påbörjas innan helgen vilket innebär att vi med kort varsel kan behöva stänga samtliga slingor under några timmar, men i olika etapper. Mer information kommer till dig som påverkas av detta. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Vår strävan och ambition är att åter bli Norrlands bästa bana. Vi hoppas att du fortsätter stötta och hjälpa oss på denna resa. Vi skulle inte klara oss utan ert ideella arbete och engagemang.

Vi hoppas att du som haft frågor fått svar på dina funderingar men skulle det finnas ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Pär på p.lofbom@skellefteagolf.se

Med vänliga hälsningar

Pär Löfbom med personal